گجت اسپو

تعداد و تحرک اسپرم دو پارامتر مهم پیش بینی کننده باروری مردان هستند.

آزمایش اسپرم خانگی اسپو، با اندازه گیری این دو پارامتر و ایجاد فرصت تکرار تست به تعداد سه بار در ارزیابی ریسک و پایش بهبود ناباروری مردان کمک می نماید. 

 

شما با وارد کردن نمونه اسپرم تان به گجت بعد از ۳۰ ثانیه پردازش،نتایج اولیه ارزیابی تان را دریافت خواهید نمود و می توانید برای مشاوره بیشتر به صورت امن با پزشکان ما در ارتباط باشید. 

spoo
app-mobile

دانلود اپلیکیشن

از ارزشمندترین دارایی‌تان محافظت کنید.

شانسباروری

خود را افزایش دهید

 

ارزیابی کیفیت اسپرم در خانه

برنامه شخصی سازی شده

حفظ حریم خصوصی کاربران

تجربه کاربری سریع و آسان

اسپو چه پارامترهایی را اندازه گیری می کند؟

اسپو چه پارامترهایی را اندازه گیری می کند؟

آزمایش اسپرم خانگی اسپو ؛ تعداد و تحرک کل اسپرم را اندازه گیری می کند. این دو پارامتر یکی از بهترین پیش بینی کننده های باروری مردان هستند.

حجم اسپرم

تعداد اسپرم

تحرک اسپرم