تست بین المللی شاخص های عملکرد نعوظ

International Index of Erectile Function

تمایلات جنسی بخشی از زندگی انسان است و عملکرد جنسی سالم در ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی افراد و خانواده آنها نقش به سزایی دارد.
پرسشنامه زیر عملکرد جنسی فرد را نشان می دهد. شامل 15 سؤال است که وضعیت نعوظ، ارگاسم (اوج لذت جنسی)، میل جنسی و میزان رضایت از عمل مقاربت را نشان می دهد.
تست بين المللي عملكرد نعوظ يك ابزار با حساسيت و ويژگي مناسب است. روایی اين پرسشنامه در کشور ما تأييد شده و پراستفاده ترین در نوع خود است.

لطفا با تکمیل این فرم و ارسال آن به مشاوران ما، ارزیابی اولیه ای از سلامت جنسی خود داشته باشید.