01

فرنوش رشیدی

کارشناس ارشد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اهواز
رژیم درمانی از سال ۸۳ تاکنون
رژیم درمانی در بخش های داخلی جراحی و مراقبت های ویژه و بخش زنان ، اطفال بیمارستان نفت تهران و بیمارستان رازی
مشاور تغذیه درمانگاه طب صنعتی پتروشیمی ماهشهر
مشاور تغذیه درمانگاه طب صنعتی تهران
ارایه رژیم درمانی در مطب خصوصی
در زمینه لاغری، چاقی، دیابت، ناباروری
رژیم درمانی در بیماری های کلیوی