آیدین آینه چی
کارشناس ارشد تغذیه
زمان انتظار مشاوره : 1 ساعت
تجربه : 3 سال
کد نظام روانشناسی : 5218-ت

درباره من

کارشناسی تغدیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کارشناسی ارشد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سابقه فعالیت بطور عمده در زمینه متابولیسم، بافت چربی، بیماری های التهابی

پلن مشاوره

شروع مشاوره

Shopping Basket