لیلا نجف نژاد

لیلا نجف نژاد

مدیر مرکز مشاوره تخصصی اختلالات جنسی کامیاب
دارای دو مدرک درمانگری جنسی از تهران و دانشگاه شفیلد انگلستان
در زمینه های مختلف اختلالات روانی ،جنسی،خانواده و زوجین مشغول به فعالیت می باشم