آیا می دانید الیگواسپرمیا (تعداد کم اسپرم) یکی از علل ناباروری در مردان می باشد؟

 الیگواسپرمیا یکی از علل ناباروری در مردان یکی از علل ناباروری در مردان، وجود تعداد کم اسپرم در مایع منی می­باشد که به آن الیگواسپرمیا...

ادامه مطلب