مقدمه

اسپرم در روند تولید و تکامل توسط سلول هایی بنام سلول های سرتولی در میان گرفته شده است. سلول های سرتولی با اتصالات محکمی به هم متصل بوده و انتقال مواد غذایی را عهده دار می باشند. این سلول ها با ایجاد یک لایه محافظ، سدی را در مقابل عبور سلول های خونی و برخی محتویات و ماکرومولکول های آن ایجاد می نمایند، که تحت عنوان سد خونی- بیضه نامیده می شود. این سد موجب رشد و تکامل سلول های اسپرم به دور از تماس با محتویات و سلول های خونی می شود ،در نتیجه اسپرم از دسترس سلول های ایمنی محفوظ بوده و مشخصه های آن برای سیستم ایمنی ناشناخته می باشد. هرگونه آسیب دیدگی در این سد باعث تشکیل آنتی بادیهای ضد اسپرم  (ASA) می شود.

آنتی بادی ضد اسپرم و باروری مردان

مطالعات تحقيقاتي در سيستم هاي حيواني و انساني نشان داده اند كه وجود آنتي بادی ضد اسپرم( ASA)  مي تواند با باروري تداخل باشد. آنتی بادی های ضد اسپرم روي سطح اسپرم و در ترشحات تناسلي در ناباروري دخيل مي باشد؛ در صورتيكه اهميت كلينيكي ASA سرم بحث بر انگيز است. شيوع ASA در زوج های نابارور ٣٦-٩ درصد و در جمعيت مردان نابارور ٢١-٨ درصد مي باشد.

بنابراين امروزه تعيين ASA يكي از مهمترين مراحل در ارزيابي ناباروري مردان است. بيشتر مطالعات استفاده از 2 روش را براي ارزيابي واكنش آگلوتيناسيون مختلط  MARو تعيين ايزوتيپ آن تأييد مينمايند. تست MAR ساده و ارزان مي باشد و به روش مستقيم يا غير مستقيم انجام مي گيرد. روش مستقيم كه آنتي بادي هاي متصل به اسپرم بيمار را ارزيابي مي كند، بر روي نمونه هاي سمن تازه انجام مي گيرد. از ميان ايزوتيپ هاي ASA ايزوتيپ IgA در ايجاد ناباروري مردان داراي اهميت كلينيكي بيشتري است.

ادامه مطلب
6 نکته برای اسپرم سالم تر

مكانيسم دقيق ايجاد نا باروري با واسطه ASA نامشخص است. در دستگاه تناسلي مردان ASA ممكن است اثرات زيان آوري بر بلوغ و عملكرد اسپرم يا كيفيت سمن داشته باشد. ASA متصل به سر اسپرم بيشترين تأثير را در ایجاد اختلال در عملكرد اسپرم دارند. ارتباط بين ASA و پارامترهاي سمن بحث بر انگيز است و مطالعات نشان داده است كه مردان با ايمونوگلوبولين هاي متصل به اسپرم، كاهش معني داري در تعداد و حركت اسپرم و همینطور افزايش در مورفولوژي غير طبيعي داشته اند.

تحقیقات دیگری نشان داد كه بين حضور ASA و حركت اسپرم ارتباطي وجود ندارد. ارتباط بين ASA و پارامترهاي سمن سبب ايجاد بحث بر سر اين موضوع شده است كه كداميك از پارامترهاي غير طبيعي سمن انديكاسيون تست ASA مي باشند.

آنتی بادی آنتی اسپرم

فرضیه های تشکیل آنتی اسپرم آنتی بادی

دو فرضیه برای تشکیل ASAدر مردان وجود دارد:

1-شکسته شدن سد خونی-بیضه ای ممکن است به وسیله مکانیسم های مختلفی شکسته شود و آنتی ژن های ایمونولوژیک اسپرم با سیستم ایمنی مواجه گردند.در نهایت این برخورد می تواند یک پاسخ ایمنی ایجاد کند که به واکنش التهابی و تشکیل ASAمنجر می گردد.

2_کاهش سرکوب ایمنی مکانیسم دیگری است که ممکن است به وسیله آن ASA ایجاد گردد.

آنتی بادی ضد اسپرم

پاتوژنز ناباروری به واسطه آنتی اسپرم آنتی بادی

مکانیسم دقیق ایجاد ناباروری با واسطه ASAنامشخص است. در دستگاه تناسلی مردان یا زنان ASAممکن است اثرات زیان آوری بر بلوغ و عملکرد اسپرم یا کیفیت سمن داشته باشد و با باروری تداخل نماید. جهت باروری لازم است که اسپرم ها به اندازه کافی ظرفیت یابی یا دیگر تغییرات بلوغی منجر به کسب قدرت باروری را طی کنند. بعلاوه اسپرم باید مقداری از حرکت رو به جلوی خود را در جهت رسیدن به اووسیت حفظ کند. اسپرم باید به زونا پلوسیدا متصل شود و در آن نفوذ نماید.سرانجام بعد از نفوذ هسته اسپرم باید از حالت متراکم خارج گردد و تسهیم جنینی آغاز شود.

ادامه مطلب
چگونه می توان تعداد اسپرم را افزایش داد: آیا درمان های طبیعی می توانند کمک کنند؟

 آنتی بادی های ضداسپرم و کاهش تعداد اسپرم

ارتباط بین ASA و تعداد اسپرم بحث بر انگیز است . مطالعات مختلف نشان داده است که تعداد اسپرم کمتر از 20 میلیون در میلی لیتر با ASA به روش MARمستقیم ارتباط ندارند. بدیهی است که کاهش در تعداد اسپرم احتمالا شانس وقوع باروری را کاهش می دهد.

کاهش حرکت اسپرم و مختل کردن نفوذ اسپرم به موکوس سرویکس

آنتی اسپرم آنتی بادی ها ممکنن است عملکرد طبیعی اسپرم را با آسیب به حرکت اسپرم مختل کنند.این اختلال ممکن است بعد از برخورد با  حضور کمپلمان هترولوگ اتفاق افتد. اسپرم با حرکت غیرطبیعی ممکن است در موکوس سرویکس نفوذ ننماید.

جلوگیری از واکنش و ادغام اسپرم-تخمک

جلوگیری از واکنش آکروزومی  و ادغام اسپرم-اووسیت مکانیسم قوی دیگریست که ASAممکن است به وسیله آن باروری را با شکست مواجه نماید.

آنتی بادی ضد اسپرم

نتیجه گیری:

اگرچه برخی محققین به شیوع ASAدر بیماران نابارور تاکید داشته اند.با این وجود مطالعات در سیستم های حیوانی و انسانی نشان داده اند که وجود ASA می تواند با باروری تداخل نماید. روی سطح اسپرم و در ترشحات تناسلی در پاتوژنز ناباروری دخیل است. بعلاوه ASA متصل به سطح اسپرم ممکن است با گسترش اولیه جنینی تداخل نماید. اطلاعات موجود از این فرض حمایت می کند که ASAمتصل انتی ژن های سراسپرم بیشترین تاثیر را در معیوب کردن عملکرد اسپرم دارد. بنابراین وجود ASA به عنوان فاکتور ایمونولوژیک یکی از علل اصلی ناباروری مردان در نظر گرفته می شود.

قرص های تقویت باروری

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید فروشگاه

دستگاه آزمایش اسپرم در خانه اسپو

دیگه نیاز نیست بری آزمایشگاه توی خونه با خیال راحت انجام بده