باروری مردان

آنتی بادی ضد اسپرم

مقدمه

اسپرم در روند تولید و تکامل توسط سلول هایی بنام سلول های سرتولی در میان گرفته شده است. سلول های سرتولی با اتصالات محکمی به هم متصل بوده و انتقال مواد غذایی را عهده دار می باشند. این سلول ها با ایجاد یک لایه محافظ، سدی را در مقابل عبور سلول های خونی و برخی محتویات و ماکرومولکول های آن ایجاد می نمایند، که تحت عنوان سد خونی- بیضه نامیده می شود. این سد موجب رشد و تکامل سلول های اسپرم به دور از تماس با محتویات و سلول های خونی می شود ،در نتیجه اسپرم از دسترس سلول های ایمنی محفوظ بوده و مشخصه های آن برای سیستم ایمنی ناشناخته می باشد. هرگونه آسیب دیدگی در این سد باعث تشکیل آنتی بادیهای ضد اسپرم  (ASA) می شود.

آنتی بادی ضد اسپرم و باروری مردان

مطالعات تحقیقاتی در سیستم های حیوانی و انسانی نشان داده اند که وجود آنتی بادی ضد اسپرم( ASA)  می تواند با باروری تداخل باشد. آنتی بادی های ضد اسپرم روی سطح اسپرم و در ترشحات تناسلی در ناباروری دخیل می باشد؛ در صورتیکه اهمیت کلینیکی ASA سرم بحث بر انگیز است. شیوع ASA در زوج های نابارور ٣۶-٩ درصد و در جمعیت مردان نابارور ٢١-٨ درصد می باشد.

بنابراین امروزه تعیین ASA یکی از مهمترین مراحل در ارزیابی ناباروری مردان است. بیشتر مطالعات استفاده از ۲ روش را برای ارزیابی واکنش آگلوتیناسیون مختلط  MARو تعیین ایزوتیپ آن تأیید مینمایند. تست MAR ساده و ارزان می باشد و به روش مستقیم یا غیر مستقیم انجام می گیرد. روش مستقیم که آنتی بادی های متصل به اسپرم بیمار را ارزیابی می کند، بر روی نمونه های سمن تازه انجام می گیرد. از میان ایزوتیپ های ASA ایزوتیپ IgA در ایجاد ناباروری مردان دارای اهمیت کلینیکی بیشتری است.

مکانیسم دقیق ایجاد نا باروری با واسطه ASA نامشخص است. در دستگاه تناسلی مردان ASA ممکن است اثرات زیان آوری بر بلوغ و عملکرد اسپرم یا کیفیت سمن داشته باشد. ASA متصل به سر اسپرم بیشترین تأثیر را در ایجاد اختلال در عملکرد اسپرم دارند. ارتباط بین ASA و پارامترهای سمن بحث بر انگیز است و مطالعات نشان داده است که مردان با ایمونوگلوبولین های متصل به اسپرم، کاهش معنی داری در تعداد و حرکت اسپرم و همینطور افزایش در مورفولوژی غیر طبیعی داشته اند.

تحقیقات دیگری نشان داد که بین حضور ASA و حرکت اسپرم ارتباطی وجود ندارد. ارتباط بین ASA و پارامترهای سمن سبب ایجاد بحث بر سر این موضوع شده است که کدامیک از پارامترهای غیر طبیعی سمن اندیکاسیون تست ASA می باشند.

آنتی بادی آنتی اسپرم

فرضیه های تشکیل آنتی اسپرم آنتی بادی

دو فرضیه برای تشکیل ASAدر مردان وجود دارد:

۱-شکسته شدن سد خونی-بیضه ای ممکن است به وسیله مکانیسم های مختلفی شکسته شود و آنتی ژن های ایمونولوژیک اسپرم با سیستم ایمنی مواجه گردند.در نهایت این برخورد می تواند یک پاسخ ایمنی ایجاد کند که به واکنش التهابی و تشکیل ASAمنجر می گردد.

۲_کاهش سرکوب ایمنی مکانیسم دیگری است که ممکن است به وسیله آن ASA ایجاد گردد.

 

پاتوژنز ناباروری به واسطه آنتی اسپرم آنتی بادی

مکانیسم دقیق ایجاد ناباروری با واسطه ASAنامشخص است. در دستگاه تناسلی مردان یا زنان ASAممکن است اثرات زیان آوری بر بلوغ و عملکرد اسپرم یا کیفیت سمن داشته باشد و با باروری تداخل نماید. جهت باروری لازم است که اسپرم ها به اندازه کافی ظرفیت یابی یا دیگر تغییرات بلوغی منجر به کسب قدرت باروری را طی کنند. بعلاوه اسپرم باید مقداری از حرکت رو به جلوی خود را در جهت رسیدن به اووسیت حفظ کند. اسپرم باید به زونا پلوسیدا متصل شود و در آن نفوذ نماید.سرانجام بعد از نفوذ هسته اسپرم باید از حالت متراکم خارج گردد و تسهیم جنینی آغاز شود.

 آنتی بادی های ضداسپرم و کاهش تعداد اسپرم

ارتباط بین ASA و تعداد اسپرم بحث بر انگیز است . مطالعات مختلف نشان داده است که تعداد اسپرم کمتر از ۲۰ میلیون در میلی لیتر با ASA به روش MARمستقیم ارتباط ندارند. بدیهی است که کاهش در تعداد اسپرم احتمالا شانس وقوع باروری را کاهش می دهد.

کاهش حرکت اسپرم و مختل کردن نفوذ اسپرم به موکوس سرویکس

آنتی اسپرم آنتی بادی ها ممکنن است عملکرد طبیعی اسپرم را با آسیب به حرکت اسپرم مختل کنند.این اختلال ممکن است بعد از برخورد با  حضور کمپلمان هترولوگ اتفاق افتد. اسپرم با حرکت غیرطبیعی ممکن است در موکوس سرویکس نفوذ ننماید.

جلوگیری از واکنش و ادغام اسپرم-تخمک

جلوگیری از واکنش آکروزومی  و ادغام اسپرم-اووسیت مکانیسم قوی دیگریست که ASAممکن است به وسیله آن باروری را با شکست مواجه نماید.

نتیجه گیری:

اگرچه برخی محققین به شیوع ASAدر بیماران نابارور تاکید داشته اند.با این وجود مطالعات در سیستم های حیوانی و انسانی نشان داده اند که وجود ASA می تواند با باروری تداخل نماید. روی سطح اسپرم و در ترشحات تناسلی در پاتوژنز ناباروری دخیل است. بعلاوه ASA متصل به سطح اسپرم ممکن است با گسترش اولیه جنینی تداخل نماید. اطلاعات موجود از این فرض حمایت می کند که ASAمتصل انتی ژن های سراسپرم بیشترین تاثیر را در معیوب کردن عملکرد اسپرم دارد. بنابراین وجود ASA به عنوان فاکتور ایمونولوژیک یکی از علل اصلی ناباروری مردان در نظر گرفته می شود.

 

author-avatar

درباره الایدا عنصری اصل

دانشجوی مامایی کار و علاقمندی من تحقیق و توسعه درخصوص ناباروری مردان است. هم چنین سابقه فعالیت در زمینه تحقیقات بالینی در مراکز ناباروری رو دارم و و در مجموعه پزشکی ناباروری اسپو آخرین تحقیقات علمی در رابطه با روش های درمان ناباروری همراه شما هستم.

نوشته ها مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.