author-avatar

درباره پریسا جعفری

کارشناس ارشد روانشناسی در مباحث روان شناسی مرتبط با روابط دورن فردی و بین فردی، افسردگی ،وسواس، سلامت جنسی تحقیقات متعددی داشته ام و بیشتر از تکنیک های درمانی سایکو داینامیک استفاده می کنم. در مجموعه پزشکی ناباروری اسپو در رابطه با مشکلات و اختلالات جنسی که در زمینه باروری مردان ممکن است پدیدار شود همراه شما هستم.